Arnborg kirkegård, udviklingsplan

 

Hos WAD Landskabsarkitekter har vi udarbejdet en udviklingsplan for Arnborg kirkegård. Arnborg kirke ligger ved de stejle skråninger ned til Rind Å, som løber ud i Skjern Å syd for kirken. Netop kirkegårdens unikke landskabelige beliggenhed har været en vigtig inspirationskilde for udviklingsplanen.

 

Hovedidéen er at skabe en frodig græseng og lynghede, som visuelt forbinder engstrøget med søen i Rind Ådal. Derved fremhæves kirkegårdens beliggenhed i det historiske hedelandskab. Kirkegårdens indretning er samtidig med til at skabe en betydningsfuld kobling mellem stedets fortid og fremtid.

Fakta

Udviklingsplan for Arnborg kirkegård
Sted:
Arnborg

Bygherre:
Arnborg Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
2015-

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

martina@wadlandskab.dk

 

Landskabsarkitekt MAA MDL

Indehaver, Direktør

M. 61 46 27 80