Landskab & byplan

WAD Landskabsarkitekter stræber altid efter at tilpasse bygninger og anlæg til det eksisterende landskab og miljø på en bæredygtig og forsvarlig måde. Vi tager udgangspunkt i landskabet og byens karakteristika for dermed at være tro mod stedets natur og æstetik.

 

Se eksempler på vores erfaring med det grønne landskab og byplan nedenfor.

Projekter