Eivind Wad

Med mere end 33 års erfaring som landskabsarkitekt og 22 års erfaring som selvstændig, er Eivind Wad ekspert i at skabe multifunktionelle grønne rum. Over årene har Eivind Wad stået i spidsen for ca. 700 sager, som har omfattet kirkegårde, sognegårde, byrum, byparker, boligbebyggelse, campingpladser, idrætsanlæg, private haver samt anlæg ved skoler, plejecentre og specialhjem.

Eivind Wad er desuden bygherrerådgiver for kommuner og boligforeninger vedrørende plejeboligbyggerier samt specialhjem og for menighedsråd vedrørende kirkegårde.

Derudover har Eivind Wad været medinitiativtager til projektet ’Åben Vand i Rønde’, som er et projekt, der går ud på at skabe et åbent vandløb gennem Rønde samt opførelsen af tre skulpturer af kunstneren Per Kirkeby. Vandløbet fødes med vand fra kildevæld i Røndebakken og regnvand.

Som samarbejdspartner er Eivind rolig, eftertænksom og glad.

 

ERFARING

 • 2017: Konsulent ved WAD Landskabsarkitekter A/S
 • 2015-17: Partner og bestyrelsesformand ved WAD Landskabsarkitekter A/S
 • 2009: Stiftelse af aktieselskab
 • 2000: Overtagelse af Hans Jørgen Nielsens tegnestue
 • 1994: Etablering af egen landskabsarkitekttegnestue
 • 1987-1994: Landskabsarkitekt og tegnestueleder ved Landskab & Rum A/S i Aarhus
 • 1985-87: Landskabsarkitekt ved Park- og Kirkegårdsforvaltningen i Aarhus
 • 1983-85: Landskabsarkitekt ved landskabsarkitektfirmaet Sven Hansen ApS og dennes efterfølger Leth & Skaarup i Aarhus
 • 1983: Opgaver for Lektor I. P. Junggreen Have (kirkegårde, friarealer ved skoler og private haver)

 

UDANNELSE

 • 1981-83: Praktikant v. Sven Hansen
 • 1980: Praktikant v. Park- og Kirkegårdsforvaltningen
 • 1979-83: Arkitektstudiets 2. del gennemført på afdelingen for landskabs- og havekunst v. Arkitektskolen i Århus
 • 1978-79: Fagligt-teknisk jordbrugs-/lederuddannelse v. Vejlby Landbrugsskole
 • 1976-78: Arkitektstudiets 1. del v. Arkitektskolen i Århus
 • 1974-76: Byggeteknikereksamen, udvidet v. Odense Teknisk Skole
 • 1968-72: Tømreruddannelse v. tømrermestrene Poulsen & Leth

 

TILLIDSHVERV

 • 2010-2016: Bestyrelsesmedlem i Blis, Foreningen for By- og Landskabskultur i Syddjurs
 • 2004-08: Formand for Bregnet kirkes restaureringsudvalg samt kirke og kirkegårdsudvalget
 • 1996-08: Medlem af Bregnet Menighedsråd

 

STUDIEREJSER

 • Italien: Rom
 • Jugoslavien: Dubrovnik, Mostar
 • Holland: Amsterdam
 • Tyskland: Berlin, Kassel, Bonn, Bremen, Köln, Friedrichstadt, Slesvig, Lübech m.fl.
 • England: London
 • Sverige: Stockholm, Varberg, Gøteborg, Helsingborg, Lund, Malmø
 • Finland: Helsinki, Tampere, Pori
 • Frankrig: Paris, Bordeaux, St. Emilion
 • Tjekkiet: Prag
 • Spanien: Barcelona, Granada

Kontakt

EIVIND WAD

eivind@wadlandskab.dk

 

Landskabsarkitekt

Konsulent, Forhenværende indehaver

M. 23 32 90 27