Christianskirken Aarhus

Christianskirken Aarhus

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet et konkurrenceforslag til Christianskirkens udearealer.

Forslaget tager afsæt i den nye gård, der indrettes som en art klosterhave, der herved tilfører en stemning af imødekommenhed og ro. Klosterhaven indrettes med højstammede Korea kornel. Omkring træerne er et system af vandingskanaler, der dels afvander gården og som dels vander træerne. I kanalerne styres vandstanden med overløb således, at der står vand i kanalerne.

I havens midte er en lille forsænket opholdsgruppe. Væggene i rummet begrønnes med vildvin, og der placeres bænke strategiske steder ved væggene. Derudover anlægges et græsklædt terrasseanlæg, der fører op til aktivitetsområdet for spejderne med bålplads og et halvtag til rafter. Aktivitetsområdet og bålpladsen afgrænses med lave græsklædte jordvolde.

I den udvidede gård ved krypten er der rum for ophold, musik, teater, spejder og andre friluftsaktiviteter. Det grønne terrasseanlæg kan benyttes til tilskuerpladser i forbindelse med arrangementer og møder. Endeligt dannes en opholdsterrasse til personalet i hjørnet mellem den nye bygning og administrationsbygningen.

Fakta

Info:
Konkurrenceforslag

Sted:
Aarhus

Bygherre:
Christianskirkens Menighedsråd

Tidsramme:
2015