Fejerskovparken, Herning

Wad Landskabsarkitekter har udformet bebyggelsesplanen og står for den grønne del af byggemodningen.

Bebyggelsesplanen bygger på ideen om at bo skov- og landskabsnært i mindre boligenklaver grupperet omkring grønne ankomstrum.

De enkelte boligenklaver er afgrænsede af levende hegn, med syren, vildæble, hassel, slåen og hvidtjørn.

Bebyggelsen er grupperet omkring parkstrøg med solitære træer, boldspilsarealer og legepladser. Bebyggelsen ligger op til skov og åbne marker i Hernings sydlige del.

Fakta

Byggemodning og bebyggelsesplan
Sted:
Herning

Bygherre:
Herning Kommune, byggemodningsafdelingen

Tidsramme:
Anlagt 2010

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80