Fejerskovparken Herning

Wad LANDSKABSARKITEKTER har udformet bebyggelsesplanen og har stået for den grønne del af byggemodningen.

Bebyggelsesplanen bygger på ideen om at bo skov- og landskabsnært i mindre bolig-enklaver grupperet omkring grønne ankomstrum.

De enkelte bolig-enklaver er afgrænsede af levende hegn med syren, vildæble, hassel, slåen og hvidtjørn.

Bebyggelsen er grupperet omkring parkstrøg med solitære træer, arealer til boldspil og legepladser. Bebyggelsen er placeret op til skov og åbne marker i Hernings sydlige del.

Fakta

Info:
Bebyggelsesplan og byggemodning

Sted:
Herning

Bygherre:
Herning Kommune, byggemodningsafdelingen

Tidsramme:
Anlagt 2010