Arden Skole

Hos WAD landskabsarkitekter har vi planlagt og indrettet uderum og skolegård til Arden Skole, der appellerer til børns sanser og kreativitet, og fungerer dermed som et uformelt lærings- og aktivitetsrum. Derudover afspejler og underbygger udearealerne bygningens udtryk, standard og materialevalg.

Skolegården skal indbyde til bevægelse og til fordybelse. Boldspil og leg foregår primært på den indre del af gården, mens ophold og roligere aktiviteter foregår ud mod forpladsen.

De mere rolige arealer har et overdækket uderum, der giver mulighed for udendørs ophold i både sol og regn. Derudover er der etableret en legeplads oven på den eksisterende kælder for at opnå store lege- og opholdsarealer.

Ydermere etableres der to værkstedsgårde til sløjd- og håndarbejde med indbygget bord-/bænke-/trappe.

Endeligt skabes en hovedindgang med en bro således, at det er nemt at komme til og fra skolens andre delområder samt en nyetablering af parkeringsområde.

Fakta

Konkurrenceforslag: Planlægning og design af uderum og skolegård
Sted:
Arden

Bygherre:
Arden Kommune

Tidsramme:
2015

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80