Ny Arden Skole

Ny Arden Skole

Konkurrenceforslag til uderum og skolegård til Ny Arden Skole (om- og tilbygning). Projektet appellerer til børns sanser og kreativitet, og fungerer dermed som et uformelt lærings- og aktivitetsrum. Derudover afspejler og underbygger udearealerne bygningens udtryk og materialevalg.

Skolegården skal indbyde både til leg og bevægelse og til fordybelse: de aktive dele som boldspil og gemmeleg foregår primært i den indre del af gården, mens ophold og roligere aktiviteter foregår ud mod forpladsen. De mere rolige arealer har et overdækket uderum, der giver mulighed for udendørs ophold i både sol og regn.

Der foreslås en legeplads ovenpå den eksisterende kælder for at opnå større lege- og opholdsarealer samt to værkstedsgårde til sløjd- og håndarbejde med indbygget bord-/bænke-/trappe.

Endeligt foreslås en hovedindgang med en bro således, at det er nemt at komme til og fra skolens områder samt en nyetablering af parkeringsområde.

Fakta

Info:
Konkurrenceforslag

Sted:
Arden

Bygherre:
Mariagerfjord Kommune

Tidsramme:
2015