Arnborg kirkegård, udviklingsplan

Arnborg kirkegård, udviklingsplan

 

Hos WAD Landskabsarkitekter har vi udarbejdet en udviklingsplan for Arnborg kirkegård. Arnborg kirke ligger ved de stejle skråninger ned til Rind Å, som løber ud i Skjern Å syd for kirken. Netop kirkegårdens unikke landskabelige beliggenhed har været en vigtig inspirationskilde for udviklingsplanen.

 

Hovedidéen er at skabe en frodig græseng og lynghede, som visuelt forbinder engstrøget med søen i Rind Ådal. Derved fremhæves kirkegårdens beliggenhed i det historiske hedelandskab. Kirkegårdens indretning er samtidig med til at skabe en betydningsfuld kobling mellem stedets fortid og fremtid.

Fakta

Udviklingsplan for Arnborg kirkegård
Sted:
Arnborg

Bygherre:
Arnborg Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
2015-

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80