Arnborg kirkegård

Arnborg kirkegård

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet en udviklingsplan samt delprojekter for Arnborg kirkegård.

Hovedidéen er at skabe en frodig græseng og lynghede, som visuelt skal forbinde engstrøget omkring kirkegården med søen i Rind Ådal. Derved fremhæves kirkegårdens beliggenhed i det historiske hedelandskab. Kirkegårdens indretning er samtidig med til at skabe en betydningsfuld kobling mellem stedets fortid og fremtid.

Arnborg kirke ligger ved de stejle skråninger ned til Rind Å, som løber ud i Skjern Å syd for kirken. Netop kirkegårdens unikke landskabelige beliggenhed har været en vigtig inspirationskilde for udviklingsplanen.

Fakta

Info:
Udviklingsplan og delprojekter

Sted:
Arnborg

Bygherre:
Arnborg Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
2017