‘Bedre Grøn Drift’ – pleje af grønne arealer

‘Bedre Grøn Drift’ – pleje af grønne arealer

Vi har hos Wad LANDSKABSARKITEKTER skabt en drejebog (en række principper og eksempler), som skaber grundlag for vores arbejde med pleje- og driftsplaner af udearealer. Vi er derfor blevet skarpere på dette emne og kan tilbyde at udarbejde en plan – et målrettet redskab – til brug for at skabe en fornuftig, overskuelig og økonomisk fordelagtig drift af grønne udearealer.

I boligforeninger, parker og andre grønne udearealer er der ofte forskellige interesser i forhold til kvalitet og drift. Samtidig fører tidens forvandlinger til nye udfordringer, som ændrer behovet for vedligeholdelse. Denne udvikling resulterer ofte i mangel på overblik, system og effektivitet i den grønne drift.

Via forventningsafstemning og samarbejde mellem alle de inkluderede parter, kan vi forene ønsker og behov. Sammen med en faglig vurdering af de eksisterende forhold, udarbejdes løsningsforslag på drift og evt. omlægning, som er tilpasset det givne anlæg.

***

VORES METODE:

TRIN I – De eksisterende forhold registreres og opdeles i elementer med mål og antal. Det indsamlede data samles i et tegningsmateriale og giver overblik. Med udgangspunkt i den eksisterende driftsteknik og de forskellige elementer, vurderes økonomi samt andre udfordringer.

TRIN II – Gennem forventningsafstemning og samarbejde mellem beboere, bestyrelse, driftspersonale og andre involverede parter, opnås en fælles forståelse for anlæggets karakter. Med dette afsæt, udarbejdes alternative forslag til driftsmetoder og eventuelle omlægninger af elementer. Målet er at forenkle driften uden at gå på kompromis med kvaliteten.

TRIN III – Endelig udarbejdes en driftsplan, et driftsbudget og et investeringsbudget som grundlag for implementering af Bedre Grøn Drift i praksis.