Blære Kirkegård

Blære Kirkegård

Wad LANDSKABSARKITEKTER har udarbejdet en udviklingsplan for Blære Kirkegård.

Visionen i udviklingsplanen er at samle gravstederne mod kirken, skabe diverse gravsteds-indretninger med fælles beplantning og at skabe en grøn og mere naturpræget identitet på kirkegården. Samtidig er indfriet et ønske om at få mere lys til gravstederne og flere pladser til ophold og fordybelse.

De traditionelle hækomkransede gravsteder samles syd for kirken. Mod nord udlægges kirkegården med et engstykke og dermed inviteres naturen ind på kirkegården. Græsplænen danner et grønt tæppe og samler alle afdelinger og funktioner på kirkegården.

 

Fakta

Info:
Udviklingsplan

Sted:
Blære

Bygherre:
Blære Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
Januar 2019