Boliger Isagervej i Ry

Boliger Isagervej i Ry

I dette projekt har vi hos WAD landskabsarkitekter renoveret et haveanlæg til et boligområde med omkring 48 boliger i to treetagers blokke.

Det renoverede haveanlæg fremstår som en park med store fritvoksende træer, busketter og plæner, hvilket gør anlægget enkelt og lidt vedligeholdelseskrævende.

Busketterne danner rum omkring de nære opholds- og legearealer. De eksisterende store fritvoksende træer er bevaret, og området mod vest ved indkørslen er bevaret med rum af bøgehække. Disse rum er indrettet til legeområde for de større børn.

I området mellem de to blokke er der indrettet en opholdsterrasse med overdækning til ophold for beboerne i de to øverste etager og et rum hegnet med busketter til tørreplads.

De private haver i stueetagen har fået nye fliser og er adskilt med et nyt fast træhegn beplantet med klatre- og slyngplanter. I zonen uden for disse haver ligger et nyt slyngende lavt busket, der danner rum til ophold og leg på græsplæner til de øvrige beboere.

 

Fakta

Renovering af haveanlæg til boligområde
Sted:
Ry

Bygherre:
Ry Andelsboligforening/Præstehaven

Tidsramme:
2011

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80