Boliger Isagervej Ry

Boliger Isagervej Ry

I dette projekt har vi hos Wad LANDSKABSARKITEKTER renoveret et haveanlæg til et boligområde med 48 boliger i to tre-etagers-blokke.

Det renoverede haveanlæg fremstår som en park med store fritvoksende træer, busketter og plæner, hvilket gør anlægget enkelt og lidt vedligeholdelseskrævende.

Busketterne danner rum omkring de nære opholds- og legearealer. De eksisterende store fritvoksende træer er bevaret, og området mod vest ved indkørslen er bevaret med rum af bøgehække. Disse rum er indrettet til legeområde for de større børn.

I området mellem de to blokke er der indrettet en opholdsterrasse med overdækning til ophold for beboerne i de to øverste etager og et rum hegnet med busketter til tørreplads.

De private haver i stueetagen har fået nye fliser og er adskilt med et nyt fast træhegn beplantet med klatre- og slyngplanter. I zonen uden for disse haver ligger et nyt slyngende lavt busket, der danner rum til ophold og leg på græsplæner til de øvrige beboere.

 

Fakta

Info:
Renovering af haveanlæg til boligområde

Sted:
Ry

Bygherre:
Ry Andelsboligforening/Præstehaven

Tidsramme:
2011