Bregnet Kirkegård

Bregnet Kirkegård

Wad LANDSKABSARKITEKTER har stået for at udforme kirkegårdens udviklingsplan, samt opførelse af flere delprojekter.

Bregnet kirke ligger på en lille bakke, der udgør den gamle middelalderkirkegård. Vores vision har været at genskabe kirkegården ved at genetablere de gamle stengærder mod vest og øst. ”Kirkebakken” er bibeholdt i græs, og gravminderne består af skulpturelt udformede granitsteler, der er placeret i små skulpturgrupper omkring kirken.

Mod vest er et nyt rum omkranset af høje bøgehække skabt til nedsættelse af urner og enkelte kister. Gravminder sættes derfor skråtstillede med inskriptionen vendt mod øst. Den omkransende bøgehæk er formet således, at der opstår vinduer i hækkene mod vest, nord og øst. Dette rum er blevet et særligt punkt på kirkegården, hvor man kan sidde i ro og mindes. Vinduerne tillader desuden, at udsigten til Kaløvig er bevaret.

Fakta

Info:
Udviklingsplan samt delprojekter

Sted:
Bregnet Kirke

Bygherre:
Bregnet Menighedsråd

Tidsramme:
2008-2016