Campus Vejle

Campus Vejle

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet et skitseforslag til udearealer ved Campus Vejle, der appellerer til ophold, bevægelse og fællesskab.

Forslaget tager udgangspunkt i et stort amfiteater, der tager hele fladen mellem bygningerne i brug. Der etableres en skarp jordformation, der primært består af græs, og hvis høje sider danner amfiteatrets scene.

På tværs af terrænet etableres en betonbelægning, der evt. kan anvendes som multibane. Derudover etableres der ganglinjer på tværs af græsplænen med belægning samt to flader med opstammede træer på en bund af grus til mere skyggefuldt ophold.

Endeligt etableres en solterrasse til ophold samt et parkeringsområde, fx foran gårdhaven.

Fakta

Info:
Skitseforslag til udeareal

Sted:
Vejle

Bygherre:
VUC Vejle

Tidsramme:
2015