Kirkegårde

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi mange års erfaring med design og udvikling af kirkegårde, og kirkegårde er tegnestuens speciale.

Fremtidens kirkegårde inspireres af fortiden
Vi ser kirkegården som et helt særligt sted. Et sted til minde om vore kære, til fordybelse og ro. Kirkegårde er og skal være et spejl af samfundet og en åben historiebog, der fortæller om menneskene og livet i Danmark.

Derfor lader vi os inspirere af historien, når vi skaber fremtidens kirkegård. Fortiden er vores udgangspunkt lige fra begravelsesskikke i oldtidens Danmark, den kristne begravelseskulturs indførelse i 1000-tallet, middelalderens ustrukturerede græskirkegårde, oplysningstidens romantiske periode til 1900-tallets gennem-regulerede, planlagte arkitektoniske kirkegårdsanlæg.

Kirkegårde med en særlig identitet og plads til mangfoldighed
Vores design og udvikling af kirkegårde tager afsæt i grundige analyser af stedet og befolkningens sammensætning samt i en tæt dialog med kirkegårdsbestyrelse og kirkegårdens ledelse, hvilket giver medejerskab til projektets virkeliggørelse. Dermed skaber vi grønne kirkegårde med identitet, hvor de arkitektoniske, landskabelige og naturmæssige værdier er i højsædet.

Projekter