Udviklingsplaner

Wad LANDSKABSARKITEKTER har en bred portfølje af udviklingsplaner til de danske Kirkegårde. Udviklingsplaner og kirkegårde er tegnestuens speciale.

Vores udvikling af kirkegårde tager afsæt i grundige analyser af stedet og befolkningens sammensætning, samt i en tæt dialog med kirkegårdsbestyrelse og kirkegårdens ledelse, hvilket giver medejerskab til projektets virkeliggørelse. Dermed skaber vi grønne kirkegårde med identitet, hvor de arkitektoniske, landskabelige og naturmæssige værdier er i højsædet.

Se eksempler på vores erfaring med at skabe udviklingsplaner nedenfor.

Projekter