Den sikrede institution Kompasset i Brønderslev

Den sikrede institution Kompasset i Brønderslev

I dette projekt har vi hos WAD landskabsarkitekter planlagt og designet udearealer med ophold og beplantninger samt parkeringsanlæg og ankomstforhold til en sikret institution med visionen om at skabe gode omgivelser for unge, der lever under særlige forhold.

Bebyggelsen er placeret i tre lysninger i en eksisterende skovbevoksning som ryg og med udsigt for beboerne til skov og landskab mod syd. De tre nye afdelinger placeres på hver sin side af skoven således, at fysisk og visuel kontakt undgås.

Derudover anlægges et nyt skovbælte, der beplantes med buske således, at man kan afskærme den eksisterende bebyggelse mod bilernes lygter.

Endeligt anlægges en multibane belagt med asfalt og forsynet med høje bander. Multibanen har mange anvendelsesmuligheder og kan bruges til fodbold, håndbold, hockey, basket, badminton, skatting m.v.

Fakta

Planlægning og design af udearealer
Sted:
Brønderslev

Bygherre:
Region Nordjylland

Tidsramme:
2010

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80