Den sikrede institution Kompasset

Den sikrede institution Kompasset

I dette projekt har vi hos Wad LANDSKABSARKITEKTER planlagt og designet udearealer til den sikrede institution Kompasset i Brønderslev.

Med visionen om at skabe gode omgivelser for unge, der lever under særlige forhold, indeholder projektet opholdspladser og beplantninger samt parkeringsanlæg og ankomstforhold.

Bebyggelsen består af tre afdelinger og er placeret i tre lysninger i eksisterende skovbevoksning, som danner ryg til byggeriet, og med udsigt til skov og landskab mod syd. De tre afdelinger placeres på hver sin side af skoven således, at fysisk og visuel kontakt undgås.

Derudover anlægges et nyt skovbælte, der skal afskærme den eksisterende bebyggelse mod biler.

Endeligt anlægges en multibane i asfalt. Denne har mange anvendelsesmuligheder og kan bl.a. bruges til fodbold, håndbold, hockey, basket, badminton og skate.

Fakta

Info:
Planlægning og design af udearealer

Sted:
Brønderslev

Bygherre:
Region Nordjylland

Tidsramme:
2010