Djursbo Knebel

Djursbo Knebel

Planlægning af ny, tæt-lav boligbebyggelse i Knebel. Bebyggelserne ligger højt i et smukt, kuperet terræn med udsigt over landskabet til alle sider tæt på Mols Bjerge.

Bygningerne ligger placeret ind i landskabets kurvede terræn, så der er udsigt henover de lavere liggende huse.

Udformningen og beplantningen i bebyggelsen har sit afsæt i Mols Bjerges natur, og tilsigter en bæredygtig og vedligeholdelsesvenlig drift.

Kloakering sker til biologiske rensningsanlæg og regnvand nedsives.

 

 

Fakta

Info:
Bebyggelsesplan til boliger og udearealer

Sted:
Knebel

Bygherre:
djursBO

Tidsramme:
2014