Egense Kirkegård

Egense Kirkegård

Egense kirke ligger meget smukt forhøjet i det sydfynske landskab, og på kirkegården opleves det omgivende landskab som en harmonisk ramme.

Der er plantet hække, som er plantet i takt med at de gamle gravsteder hjemfalder, og en ny fælles beplantning er etableret ryghækkene til placering af østvendte gravsten.

For at fremtidssikre kirkegården er et gravmodul indført, som opfylder de tidssvarende pladskrav og fleksibilitet i forhold til placering af kister og urner i samme områder.

Den nye indretning af kirkegården styres ved at følge en helhedsplan, der skaber den fremtidige indretning.

Fakta

Udviklingsplan og kirkegårdskort
Sted:
Egense

Bygherre:
Egense Menighedsråd

Tidsramme:
2004-2011

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80