Egense Kirkegård

Egense Kirkegård

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet udviklingsplan og delprojekter til Egense Kirkegård. Kirken ligger meget smukt forhøjet i det sydfynske landskab, og på kirkegården opleves det omgivende landskab som en harmonisk ramme.

Der er, i takt med at de gamle gravsteder hjemfalder, plantet hække. Samtidig er en ny, fælles beplantning etableret med ryghække til mulige, østvendte gravsten. Der er ydermere renoveret stendiger.

For at fremtidssikre kirkegården er et gravmodul indført, som opfylder de tidssvarende pladskrav og fleksibilitet i forhold til placering af kister og urner i samme områder.

Den nye indretning af kirkegården styres ved at følge en udviklingsplan, der skaber den fremtidige indretning.

Fakta

Info:
Udviklingsplan og delprojekter

Sted:
Egense

Bygherre:
Egense Menighedsråd

Tidsramme:
2004-2011