Få din gratis e-bog: Fremtidens kirkegård

Få din gratis e-bog

Vi gemmer dine oplysninger fra denne formular, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet.

Til alle med passion for kirkegården
– Fra meninghedsrødder til jer med fingrene i jorden

Udviklingen af kirkegården i dag sætter spor i fremtiden. Derfor er der på kirkegårdene brug for at tage stilling til, hvordan vi bedst udvikler arealerne, så de imødekommer nutidens ønsker og samtidig giver noget betydningsfuldt videre til de kommende generationer. Vi skal sikre, at anlæggene bevarer deres store værdi for kirken, for lokalsamfundet og selvfølgelig for borgerne.

I udviklingen af kirkegårdsanlæggene og deres arkitektur bør vi tage stilling til de mange kvaliteter, som allerede findes på stedet. Det er kvaliteter ved landskabet, ved placeringen i omgivelserne og ved rumoplevelsen og rummets karakter inden for kirkegårdens rammer, som kan være vigtige at holde fast i og bygge videre på.

Denne bog er lavet med tanke på menighedsrådene og andre parter der arbejder med udviklingen af de lokale kirkegårde. Bogen kan virke som inspiration til, og være udgangspunkt for diskussionen om, hvad der er brug for, og hvilke ønsker der er til kirkegårdens fremtid.

 

En samlet plan til for fremtiden

Bogen gennemgår overvejelser der fører til en samlet plan for fremtiden på den enkelte kirkegård:

Del 1 beskriver den afklarende undersøgelse af kirkegården. Her undersøges værdier, behov, ønsker og drømme.
Del 2 viser og beskriver inspirerende eksempler på kirkegårde, hvor stærke temaer eller karaktertræk bærer idéen til udviklingen af kirkegårdene.
Del 3 beskriver udviklingsplanen som arbejdsværktøj.

Bestil din E-bog i dag

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80