Fårup Kirkegård

Fårup Kirkegård

På Fårup Kirkegård har vi hos WAD landskabsarkitekter udarbejdet en udviklingsplan. Vores vision var at indskrænke kirkegårdens gravpladser, renovere beplantningen samt nedbringe omkostningerne på vedligeholdelse.

Den overordnede idé var at samle de aktive ibrugværende grave tæt omkring kirken og lade de nye udgå som begravelsesplads. Omkring denne “nye” gamle kirkegård plantes en række lindetræer. Herved skabes et stort smukt rum, der giver kirkegården havekunstnerisk og arkitektonisk identitet og kvalitet. Rummet genskaber kirken som centrum i anlægget og giver den sin kirkegård tilbage.

De gamle grave bevares, mens de nye hækomkransede kiste- og urnegrave indpasses i et abstrakt mønster inspireret af den hollandske maler Piet Mondrians malerier.

Stierne mellem gravene anlægges med græs. Hovedstierne i den “nye” afdeling belægges med hårdt grus og kantes med brosten.

De tomme gravsteder anlægges med beplantning, stauder, græsser, blomster, hvis farver, højder og blomstring afstemmes, og som plantes på gravene ved ibrugtagning.

Derudover omlægges to oprindelige afdelinger, der lukkes for oprettelse af nye begravelser, til park med græs og egetræer.

Endeligt nedtages den vestlige del af sydmuren og vestmuren og erstattes af dobbeltsidede kampestensgærder af marksten.

Fakta

Udviklingsplan
Sted:
Fårup Kirke

Bygherre:
Fårup Menighedsråd

Tidsramme:
2013-2014

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80