Fårup Kirkegård

Fårup Kirkegård

På Fårup Kirkegård ved Randers har vi hos Wad LANDSKABSARKITEKTER udarbejdet en udviklingsplan, som er blevet til tre delprojekter: Omlægning, stier og renovering af dige. Vores vision var at indskrænke kirkegårdens gravpladser, renovere beplantningen samt nedbringe omkostningerne på vedligeholdelse.

Den overordnede idé var at samle de aktive ibrug-værende grave tæt omkring kirken og lade de nye udgå som begravelsesplads. Omkring denne “nye” gamle kirkegård plantes en række lindetræer. Herved skabes et stort smukt rum, der giver kirkegården havekunstnerisk og arkitektonisk identitet og kvalitet. Rummet genskaber kirken som centrum i anlægget og giver den sin kirkegård tilbage.

De gamle grave bevares, mens de nye hækomkransede kiste- og urnegrave indpasses i et abstrakt mønster inspireret af den hollandske maler Piet Mondrians malerier.

Stierne mellem gravene anlægges med græs. Hovedstierne i den “nye” afdeling belægges med hårdt grus og kantes med brosten.

De tomme gravsteder anlægges med beplantning, stauder, græsser, blomster, hvis farver, højder og blomstring afstemmes, og som plantes på gravene ved ibrugtagning.

Derudover omlægges to oprindelige afdelinger, der lukkes for oprettelse af nye begravelser, til park med græs og egetræer.

Endeligt nedtages den vestlige del af sydmuren og vestmuren og erstattes af dobbeltsidede kampestensgærder af marksten.

Fakta

Info:
Udviklingsplan og delprojekter

Sted:
Fårup Kirke, Randers

Bygherre:
Fårup Menighedsråd

Tidsramme:
2013-2014