Føns Kirkegård

Føns Kirkegård

Wad LANDSKABSARKITEKTER har udarbejdet udviklingsplan samt delprojekter for Føns Kirkegård.

Føns kirke har en markant og unik beliggenhed i landskabet på et plateau, der skyder sig ud i dalen i retning mod Fønsvang, og hvorfra der er udsigt til Fønsvang og Gamborg fjord.

Projektet understreger denne landskabelige situation med kirken som en art skulptur på sin bastion, der skyder sig ud i dalen. Mod sydøst omkring graverhuset er skråningen beplantet med et lavt busket og et par nye asketræer. Mod vest er der tyndet ud, men bevaret en række ahorn med et busket som bunddække. Mod nord og øst er der fortaget en omsætning af digerne med de eksisterende sten, efter de samme principper som det gamle dige.

Derudover er der opført et nyt stendige mod vest og syd, der er opført som et traditionelt stendige med jordkerne, hovedsageligt af de eksisterende kløvede sten.

Fakta

Info:
Udviklingsplan, renovering af stengærde samt andre delprojekter

Sted:
Føns

Bygherre:
Føns Menighedsråd

Tidsramme:
2005-2007