Fuglsang Sø – Plejecenter

Fuglsang Sø – Plejecenter

I dette projekt har vi hos Wad LANDSKABSARKITEKTER skabt frodige udeanlæg med planter, der harmonerer med landskabet omkring Fuglsang Sø. Det har været vigtigt for os, at materialevalget til belægninger, inventar m.v. er i harmoni med materialerne i de øvrige bebyggelser langs Fuglsang Allé.

Bebyggelsen er disponeret med gårdhaver udformet som indhak i bygningen og med opholdshaver, der vender mod sydøst med udsigt over Fuglsang Sø. Som afgrænsning langs syd- og østskellet og de terrasserede trin mod søpromenaden har vi etableret en lav, ca. 50 cm høj, græsklædt jordvold. Fra bygningen og haverne kan man se henover denne vold, som skaber en diskret fysisk afgrænsning ned mod søen. Samtidig kan beboerne gå tur langs volden og på den måde blive ledt tilbage til deres hjem.

Mod øst og nord afskærmes bebyggelsen af et bøgepur med overstandere. Mod vest udgøres rammen af en lund med underbevoksning af vilde græsser og urter. Disse bevoksninger skærmer, beskytter og leder ligeledes de gående mod deres hjem.

Fakta

Info:
Udearealer ved ældreboliger og sundhedscenter

Sted:
Herning

Bygherre:
Social- og sundhedsudvalget, Herning kommune

Tidsramme:
2012-2014