Gjellerup Kirkegård

Gjellerup Kirkegård

Udviklingsplan og delprojekter for Gjellerup park-kirkegård.

Himmelrummet er det største, altfavnende rum over os. Det store ovale rum, lysningen i skoven er det næste rum i forløbet, dernæst de nye rum, formet som ovaler og cirkler med hække af bøg. Disse ovale og cirkelformede rum ligger som perler på en snor langs den ovale hovedsti.

Hele anlægget får herved en helt speciel og unik karakter, som en art landskabsskulptur i planter. Hver æske, hvert rum får sin helt egen karakter.

Når man bevæger sig rundt i anlægget, føres man igennem de forskellige rumoplevelser.

Bøgehække omkring rummene varierer i højder, skråt eller vandret afskårne. Rummene indrettes med gravene placeret i skovbunden med bunddækkende stauder og skovbundsplanter samt i de klippede plæner omkring bundbevoksningen.

Hegnene indgår som linjer i rummet, og gravminderne er udformet som liggende eller opretstående sten udført i granit, metal, beton eller keramik.

Rummet mellem hækrummene er dels skovbund, dels græsslette. Græsslettens midterste del beplantes med vilde græsser og urter. I slettens periferi er der klippede plæner. Gravene ligger frit på sletten og i skovbunden.

Fakta

Info:
Udviklingsplan og delprojekter

Sted:
Gjellerup

Bygherre:
Gjellerup Menighedsråd

Tidsramme:
2005-2011