Gjellerup Kirkegård

Gjellerup Kirkegård

Helhedsplan for Gjellerup parkkirkegård.

Himmelrummet er det største, altfavnende rum over os. Det store ovale rum, lysningen i skoven er det næste rum i forløbet, dernæst de nye rum, formet som ovaler og cirkler med hække af bøg. Disse ovale og cirkelformede rum ligger som perler på en snor langs den ovale hovedsti.

Hele anlægget får herved en helt specielt og unik karakter som en art landskabsskulptur i planter. Hver æske, hvert rum får sin helt egen karakter.

Når man bevæger sig rundt i anlægget, føres man igennem de forskellige rumoplevelser.

Bøgehække omkring rummene varierer i højder, skråt eller vandret afskårne. Rummene indrettes med gravene placeret i skovbunden med bunddækkende stauder og skovbundsplanter samt i de klippede plæner omkring bundbevoksningen.

Hegnene indgår som linier i rummet, og gravminderne er udformet som liggende eller opretstående sten udført i granit, metal, beton eller keramik.

Rummet mellem hækrummene er dels skovbund, dels græsslette. Græsslettens midterste del bevokses med vilde græsser og urter. I slettens periferi er der klippede plæner. Gravene ligger frit på sletten og i skovbunden.

Fakta

Udviklingsplan og specialinventar
Sted:
Gjellerup

Bygherre:
Gjellerup Menighedsråd

Tidsramme:
2005-2011

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80