Gråsten Plejecenter

Gråsten Plejecenter

Gråsten Plejecenter ligger smukt placeret på en skråning med udsigt mod vigen Sildekule og med Grundfoss på den anden side af vigen mod syd. Området er naturskønt med et parklignende landskab, hvor offentlige stier giver adgang til at færdes rundt og nyde området. Terrænet er et kuperet bund-morænelandskab og hæver sig op over plejecenterets arealer.

Hovedideen med udearealerne for det renoverede og udvidede plejecenter er, at understrege park-præget, at synliggøre landskabet og gøre det brugbart for både beboere, personale og besøgende på centeret.

Projektet er skabt i samarbejde med Rubow og A78. Wad LANDSKABSARKITEKTER har været underrådgivere i skitserings/konkurrence-fasen og projekteringsfasen. Projektet er under udførelse.

Fakta

Info:
Udvidelse af eksisterende plejehjem, konkurrence, 1. præmie

Sted:
Gråsten, Sønderborg

Bygherre:
Sønderborg Kommune

Tidsramme:
2017 -