Hals kirkegård

Hals kirkegård

Wad LANDSKABSARKITEKTER har udarbejdet en udviklingsplan til Hals kirkegård. Her har vi taget afsæt i stedets historie og hedelandskab. For at imødekomme manges ønsker om en natur- og parkpræget kirkegård, har vi foreslået en mere frodig og grønnere indretning. Kirkegårdens naturlandskab med en mere mangfoldig beplantning vil give større biodiversitet.

Kirken og den ældste del af kirkegården stammer helt tilbage fra middelalderen, og kirkegården er siden udvidet flere gange. I udviklingsplanen foreslår vi, at der i en nyere del af kirkegården fra 1900-tallet skal etableres et hede-og strandengslandskab, inspireret af landskabet ved Hals. I det nye hedelandskab plantes træer, buske, græsser og lyng.

Fakta

Info:
Udviklingsplan

Sted:
Hals

Bygherre:
Hals Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
2015-