Hals kirkegård, udviklingsplan

Hals kirkegård, udviklingsplan

I udviklingsplanen til Hals kirkegård har vi hos WAD Landskabsarkitekter taget afsæt i stedets historie og hedelandskab. For at imødekomme manges ønsker om en natur- og parkpræget kirkegård, har vi foreslået en frodigere og grønnere indretning. Kirkegårdens naturlandskab med en mere mangfoldig beplantning vil give større biodiversitet.

 

Kirken og den ældste del af kirkegården stammer helt tilbage fra middelalderen, og kirkegården er siden udvidet flere gange. I udviklingsplanen foreslår vi, at der i en nyere del af kirkegården fra 1900-tallet skal etableres et hede-og strandengslandskab, inspireret af landskabet ved Hals. I det nye hedelandskab plantes træer, buske, græsser og lyng.

Fakta

Udviklingsplan til kirkegård
Sted:
Hals

Bygherre:
Hals Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
2015-

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80