Hørhavevej 62 – beplantnings- og plejeplan

Hørhavevej 62 – beplantnings- og plejeplan

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet en beplantnings- og plejeplan for Grundejerforeningen Hørhavevej 62. Projektet består af nyt tegningsmateriale af haveanlægget, samt en plan for beplantning og vedligehold.

Projektet forholder sig til fælles-beplantningerne i haveanlægget herunder træer, hække, pur, græs og andre fladebeplantninger. Hovedmålet er at bibeholde udtrykket for bebyggelsens haveanlæg og udbygge anlægget, således at det fremstår klart og tydeligt med et skovagtigt særpræg – nu og i fremtiden.

 

Fakta

Info:
Beplantnings- og plejeplan

Sted:
Højbjerg

Bygherre:
Grundejerforeningen Hørhavevej 62

Tidsramme:
2017