Ege Kirkegård – Naturkirkegård

Ege Kirkegård – Naturkirkegård

Vi har hos Wad LANDSKABSARKITEKTER planlagt og designet en naturkirkegård for Holstebro Menighedsråd.

Den omkringliggende skov og eng er temaet.

På hver side af skoven åbner engen sig som store åbne lysninger afgrænset af den eksisterende randbeplantning. Stierne i området tager udgangspunkt i de eksisterende stier og indgange til området og mod disse stier afgrænser engen/skoven sig med en 2 meters bræmme med klippet plæne. Mod hovedstierne er området kantet med en klippet plæne i cirka fem meters bredde.

Den muslimske afdeling bevares som en særafdeling omkranset af hække som en lille æske.

Fakta

Info:
Ny afdeling til kirkegård

Sted:
Holstebro

Bygherre:
Holstebro Menighedsråd

Tidsramme:
2011-2012