Landskab Fuglsang Sø

Landskab Fuglsang Sø

I dette projekt har vi hos WAD landskabsarkitekter anlagt stier og designet inventar til området omkring Fuglsang sø.

Vi har planlagt, skitseret og indrettet strande, naturlandskab, veje- og stibroer, veje, stier, parkering samt inventar omkring Fuglsang Sø og Herningsholm Å. Derudover er de offentlige grønne friarealer blevet indrettet med parker, legearealer, vejbeplantninger, samt vej- og stibroer i de nye boligområder på søens vest side.

Herningholms ås naturlige forløb er genskabt, og landskabet omkring søen er formet af overskudsjord fra søudgravningen. Sandet fra søudgravningen er anvendt til motorvejsbyggeri.

Fakta

Etablering af naturlandskab og offentlige friarealer
Sted:
Fuglsang Sø, Herning

Bygherre:
Herning Kommune

Tidsramme:
2004-2010

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80