Fuglsang Sø – Landskab

Fuglsang Sø – Landskab

I dette projekt har vi hos Wad LANDSKABSARKITEKTER designet og planlagt, skitseret og indrettet strande, naturlandskab, veje- og stibroer, veje, stier, toilethus, inventar samt parkering omkring Fuglsang Sø og Herningsholm Å.

Derudover er de offentlige grønne friarealer blevet indrettet med parker, legearealer, vejbeplantninger, samt vej- og stibroer i de nye boligområder på søens vest-side.

Herningholm Ås naturlige forløb er genskabt, og landskabet omkring søen er formet af overskudsjord fra søudgravningen (sandet fra søudgravningen er anvendt til motorvejsbyggeri).

Fakta

Info:
Etablering af naturlandskab og offentlige friarealer

Sted:
Herning

Bygherre:
Herning Kommune

Tidsramme:
2004-2010