Langelinieparken

Langelinieparken

Langelinieparken er placeret neden for Klintegården i forlængelse af RiisSkov. Bebyggelsen er delt i to blokke: en 7-etagers blok, der afslutter bebyggelsen op mod skoven, og en 4-etagers blok langs skrænten op mod Klintegården. Foran bebyggelsen er der etableret et fælles friareal på dækket over parkeringskælderen.

I udarbejdelsen af både boliger og landskabsplan har tilgængelighed været et vigtigt tema. Dette kommer f.eks. til udtryk i niveaufrie adgang mellem de forskellige soner i landskabet og i valg af faste belægninger på sti og vej, således at det er nemt at køre på.

Fakta

Udearealer til 60 boliger
Sted:
Aarhus

Bygherre:
MT Højgaard

Tidsramme:
2003

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80