Lihme Kirkegård

Lihme Kirkegård

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet en udviklingsplan for Lihme Kirkegård.

Vi foreslår en kirkegård der skal tilbyde forskellige begravelsesmuligheder; både traditionelle gravsteder, gravsteder i græs og mere naturinspirerede gravsteder. Hovedidéen er at samle det aktive gravsteds-areal tæt ved kirken og at skabe et varieret udtryk på den øvrige kirkegård med følgende områder: eng, park, mindelund, samt nye, små opholdspladser rundt omkring på kirkegården til ro og fordybelse.

Fakta

Info:
Udviklingsplan

Sted:
Lihme

Bygherre:
Rødding, Lem, Lihme og Vejby Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
Januar 2019