Måbjerg Kirkegård

Måbjerg Kirkegård

Inspirationen til indretningen af denne nye afdeling tager afsæt i kirke- og kirkegårdsudvalgets og kirkegårdslederens idé om at skabe en ny og spændende afdeling med inspiration fra den Japanske havekunst.

En japansk have er skabt til ro, fordybelse, meditation og dyrkelsen af den japanske natur. Dét er ikke langt fra hvad en dansk kirkegård er skabt til – nemlig minde, ro, fordybelse og eftertanke – ro til at tænke på livets store spørgsmål og på familie og venner, man har mistet.

WAD Landskabsarkitekters vision var ”livets træ”, et symbol der leder tankerne hen mod verdenstræ, der forbinder jord og himmel i nordisk mytologi – Yggdrasil. Der er græs i bunden, og livstræets stamme udgøres af den øst/vestgående sti med allé, og ”træets grene” er udformet som lave bakker beplantet med fritvoksende buske, græsser, stauder og løg. I beplantningerne er karakteristiske åbne fladkronede træer plantet.

 

 

 

Fakta

Indretning af afdeling
Sted:
Måbjerg

Bygherre:
Måbjerg Menighedsråd

Tidsramme:
2015

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80