Nr. Nissum Kirkegård

Nr. Nissum Kirkegård

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet en udviklingsplan til Nr. Nissum Kirkegård.

Vores vision er at tilvejebringe en grønnere, frodigere og mere naturinspireret kirkegårdsindretning, og at skabe helhed i den arkitektoniske udformning. Samtidig vil vi skabe en indretning, der sigter imod en mere enkel vedligeholdelse. Endelig skal der være beplantning på gravstederne i stedet for grus.

Fakta

Info:
Udviklingsplan

Sted:
Nørre Nissum

Bygherre:
Nr. Nissum Menighedsråd

Tidsramme:
2016