Øster Bjerregrav Kirkegård

Øster Bjerregrav Kirkegård

Vi har hos WAD Landskabsarkitekter udarbejdet en udviklingsplan til Øster Bjerregrav Kirkegård, hvor vi har til hensigt at tilvejebringe en grønnere, frodigere og mere naturinspireret kirkegårdsindretning samt skabe indretninger, der sigter mod en mere enkel vedligeholdelse. Samtidigt vil vi skabe sammenhæng mellem den arkitektoniske idé og udformningen.

Konkret vil vi indrette kirkegården med gangvenlige, hårde grusbelægninger på stierne, indrette med beplantning på gravsteder i stedet for grus samt etablere en afdeling med mere parkpræget indretning.

Fakta

Udviklingsplan
Sted:
Øster Bjerregrav

Bygherre:
Øster Bjerregrav Menighedsråd

Tidsramme:
2016

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80