Øster Bjerregrav Kirkegård

Øster Bjerregrav Kirkegård

Vi har hos Wad LANDSKABSARKITEKTER udarbejdet en udviklingsplan til Øster Bjerregrav Kirkegård, hvor vi har til hensigt at tilvejebringe en grønnere, frodigere og mere naturinspireret kirkegårdsindretning, samt skabe indretninger, der sigter mod en mere enkel vedligeholdelse.

Konkret vil vi indrette kirkegården med gang-venlige, hårde grusbelægninger på stierne, indrette med beplantning på gravsteder i stedet for grus, samt etablere en afdeling med en mere park-præget indretning.

Fakta

Info:
Udviklingsplan

Sted:
Øster Bjerregrav

Bygherre:
Øster Bjerregrav Menighedsråd

Tidsramme:
2016