Pårup Kirkegård

Pårup Kirkegård

På Pårup kirkegård har vi hos Wad LANDSKABSARKITEKTER udarbejdet en udviklingsplan. Der er indrettet et område med dobbelte gravpladser og et område med kiste- og urnegrave.

Gangene til gravstederne er gjort bredere og mere handicapvenlige, og adgangsvejen fra kapellet til kirken er ligeledes blevet nyanlagt bredere med chaussestensbelægning.

Indretningen er dermed en helhedsløsning for hele den gamle kirkegård omkring kirken.

Dele af planen er realiseret.

Fakta

Info:
Udviklingsplan og delprojekter

Sted:
Pårup

Bygherre:
Pårup Menighedsråd

Tidsramme:
2011