Rødding Kirkegård

Rødding Kirkegård

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet en udviklingsplan for Rødding Kirkegård (på Salling Halvø).

Den overordnede vision for udviklingsplanen er – med kirken i centrum – at samle gravstederne, skabe flere muligheder for gravsteds-indretning, flere fælles beplantninger samt at give kirkegården mere grønt og naturpræg.

Dette udmynder sig i forskellige, nye områder på kirkegården: Parken med tre forskellige beplantnings-principper, en lille plads til ophold og ro eller en rituel handling samt område med traditionelle gravsteder.

Kirkegårdens indramning med dige, beplantning, store træer og bøgehæk er charmerende og særegen – denne bevares og styrkes.

Fakta

Info:
Udviklingsplan

Sted:
Rødding

Bygherre:
Rødding, Lem, Lihme og Vejby Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
Februar 2019