Rønde Bypark – Klimatilpasning

Projektet baserer sig på et skitseforslag, udarbejdet af Wad LANDSKABSARKITEKTER, med idéer til nye aktiviteter samt en masterplan for byparken.

Projektet er videreført til planlægning og design af nye beplantninger, belægninger og inventar som en del af en helstøbt klimatilpasning.

Arkitektonisk er der arbejdet med topografien, en historisk beliggenhed på moseområde, stedets tilknytningen til vandet og lokale elementer i parken som skov og sø.

Parkens funktioner og helhedsindtryk er bevaret og styrket.

Fakta

Info:
Klimatilpasnings- og dræningsprojekt

Sted:
Rønde

Bygherre:
Syddjurs Kommune

Tidsramme:
2017 - 2020