Sct. Olai Kirkegård- Renovering af stendige

Sct. Olai Kirkegård- Renovering af stendige

Wad LANDSKABSARKITEKTER har udarbejdet et skitseforslag til renovering af den ydre ramme på Sct. Olai Kirkegård i Hjørring by.

Den overordnede idé er at de høje diger nedbrydes og genopføres i to niveauer. Dermed skabes mere sammenhæng med den planlagte byfornyelse på Skt. Olai Plads og strøget mod syd. Nederste niveau udføres som et traditionelt stendige for at bevare den historiske ramme. Stendigets højde bliver 40-50 cm og danner derved mulighed for ophold i form at siddepladser på digets top.

Bagved stendiget anlægges en let beplantning, der refererer til sognets landskabelige placering på en svagt bølgende slette, opstået fra den hævede havbund. Samtidig understreges sammenhængen med det nyrenoverede strøg og der skabes mere biodiversitet og skønhed for øjet. Bagved bedet anlægges en yderligere mur – en enkel betonvæg. Beplantningen samt espalier på muren gør væggen grøn og indbydende.

Der plantes træer på hver sin side af hovedtrappen for at skabe et tydeligere indgangsparti.

Fakta

Info:
Skitseforslag til renovering af dige

Sted:
Hjørring

Bygherre:
Sankt Olai Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
Maj 2019