Sct. Peders Kirkegård

Sct. Peders Kirkegård

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet en udviklingsplan for Sct. Peders Kirkegård i Randers, samt projekteret udviklingsplanens virkeliggørelse i etaper.

Vi har åbnet og lysnet Sct. Peders Kirkes omgivelser således, at det samlede anlæg fremtræder mere homogent og at græsflader og skråninger kan opleves sammenhængende og velordnet.

Ved sætning af nye kanter, lægning af nyt asfaltslidlag på pladsen og stier, brolægning af indgangsområdet samt generel fornyelse og modernisering af belysningen, fremstår kirken landskabeligt afklaret og opdateret.

Fakta

Info:
Udviklingsplan og delprojekter

Sted:
Randers

Bygherre:
Sankt Peders Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
2011