Sdr. Nærå Kirkegård

Sdr. Nærå Kirkegård

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet en udviklingsplan til Sdr. Nærå Kirkegård.

Afdelingen med lindetræer ændres til en skovafdeling med en skovbundsbeplantning. Lindetræerne tyndes ud og kronerne hæves. Der fældes lindetræer i hjørnerne, og de små hækomkransende rum nedlægges. Kun de ydre hække bevares. De øvrige hække fjernes.

Derudover udvides arealet af kirkegården, hvor der plantes en lund med syren og evt. et par bærmispel og kirsebærtræer.

Urnehaven med paradisæblerne samt afdelingen med de traditionelle grave bibeholdes. Den sidstnævnte afdeling omkranses af højere hække i to rum.

 

Endeligt bør der indrettes rum til materialer og en bedre bygning til materiel. Materialepladsen bør ligeledes have en bedre placering.

Fakta

Info:
Udviklingsplan

Sted:
Sdr. Nærå

Bygherre:
Sdr. Nærå Menighedsråd

Tidsramme:
2016