Silkeborg Kirke – Forplads

Silkeborg Kirke – Forplads

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi planlagt og designet en omlægning af pladsen omkring Silkeborg Kirke i forbindelse med dennes renovering.

Derudover har vi forbedret bortledelse af regnvand og dræning ved kirkens kor, så kirkens krypt bliver tør og kan anvendes aktivt.

 

Fakta

Info:
Projektering af renovering af udeareal

Sted:
Silkeborg

Bygherre:
Silkeborg Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
2015-2016