Silkeborg Vestre Kirkegård – Låge

Silkeborg Vestre Kirkegård – Låge

Til Silkeborg Vestre Kirkegård har vi designet og etableret nye metallåger som indgangsparti til kirkegårdens skovafdeling.

Denne udsmykning skal fungere som kontrast til den rå skov og samtidig med sit indbyggede korsdesign markere, at skoven er en del af en kirkegård.

Endeligt synes lågens transparente design at vække menneskers nysgerrighed og appellerer som invitation til at træde ind i skoven.

Fakta

Design og projektering
Sted:
Silkeborg

Bygherre:
Silkeborg og Mariehøj Sognes Menighedsråd

Tidsramme:
2014

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80