Silkeborg Vestre Kirkegård – Låger

Silkeborg Vestre Kirkegård – Låger

Til Silkeborg Vestre Kirkegård har vi designet og etableret to nye metallåger som indgangsparti til kirkegårdens skovafdeling.

Denne udsmykning skal fungere som kontrast til den rå skov og samtidig med sit indbyggede korsdesign markerer, at skoven er en del af en kirkegård.

Endeligt synes lågernes transparente design, at vække menneskers nysgerrighed og virker som en invitation til at træde ind i skoven.

Fakta

Info:
Design af låger

Sted:
Silkeborg

Bygherre:
Silkeborg og Mariehøj Sognes Menighedsråd

Tidsramme:
2014