Social- og Sundhedsskole i Grenaa

Social- og Sundhedsskole i Grenaa

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi planlagt og designet et udearealer til Social- og Sundhedsskolen i Grenaa.

Vi har bevaret den eksisterende beplantning og anlagt stier og åbne pladser i området. Disse stier og pladser er placeret i eksisterende lysninger og passager, og er anlagt med størst muligt hensyn til eksisterende bundvegetation og træer.

Parkeringsarealer er begrønnet, dels ved bevaring af eksisterende beplantning, og dels ved nye beplantninger af hybenrosenbuske og fyrretræer.

Ved bygningens hovedindgang er der anlagt et skærmet, amfi-opbygget udeareal til ophold med et terræn, der veksler mellem blød og hård belægning af græs, græsarmering og plinte i beton eller træ.

Fakta

Info:
Udearealer, konkurrence 1. præmie

Sted:
Grenaa

Bygherre:
Randers Social- og Sundhedsskole

Tidsramme:
2013