Social og Sundhedsskole i Grenaa

Social og Sundhedsskole i Grenaa

Hos WAD landskabsarkitekter har vi planlagt og indrettet et udeareal til Social- og Sundhedsskolen i Grenaa.

Vi har bevaret den eksisterende beplantning og anlagt stier og åbne pladser i området. Disse stier og pladser er placeret i eksisterende lysninger og passager og er anlagt med størst muligt hensyn til eksisterende bundvegetation og træer.

Parkeringsarealer er begrønnet, dels ved at have bevaret mest muligt af eksisterende beplantning, og dels ved buskbeplantning af hybenroser og fyr samt stedvis nyplantning af fyr.

Ved bygningens hovedindgang er der anlagt et skærmet, amfiopbygget udeopholdsareal med terræn, der veksler mellem blød og hård belægning af græs, græsarmering og siddeplinte i beton/træ.

Fakta

Udeareal, konkurrence 1. præmie
Sted:
Grenaa

Bygherre:
Randers Social- og Sundhedsskole

Tidsramme:
2013

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80