Stige Sognegård

Stige Sognegård

Wad LANDSKABSARKITEKTER har udarbejdet et skitseforslag til forplads og udearealer omkring en ny sognegård til Stige Kirke.

Sognegården placeres på et areal tilhørende kirke og kirkegård, hvor der i dag er udlagt græs og et stort, solitært fyrretræ. Vores vision har derfor været, at skabe et nyt mødested foran sognegårdens indgang, ved at bringe det solitære træ i spil igen, som et nyt træ på en samlende flade – forpladsen. Fladen blødes op af græsser, som i organiske former bryder igennem belægningen omkring parkeringsbåse og bevægelsesflader.

Til den nye sognegård er fastlagt krav om antal parkeringspladser, som vil udgøre en væsentlig af forpladsen.

Fakta

Info:
Skitseforslag til forplads

Sted:
Stige

Bygherre:
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Tidsramme:
2018 -