Tjørring Kirkegård – Skovafdeling

Tjørring Kirkegård – Skovafdeling

Wad LANDSKABSARKITEKTER har udarbejdet et skitseforslag til en ny skovafdeling med tilhørende parkering.

Den ny afdeling tænkes arkitektonisk som et ekstra bueslag udenom den eksisterende ramme om kirkegården. Der anlægges en græssti igennem det ny anlæg, hvor gravstederne ligger på hver side af stien. Stien munder ud til fortovet langs vej og den ny parkeringsplads.

Mellem den nye og den eksisterende afdeling tilføjes tre åbninger, som danner ny adgang mellem afdelingerne. Terrænet i den ny afdeling reguleres sådan at sti og gravsteder ligger på et plateau med en skråning/vold som afgrænsning ud mod landskabet. Skråningen tilplantes med solitærtræer i en bund af fritvoksende buske.

En eksisterende, fin opvokset ramme af træer danner baggrund for den nye afdeling. Dermed får den ny afdeling fra starten lidt skovkarakter.

Fakta

Info:
Skitseforslag til ny skovafdeling

Sted:
Tjørring

Bygherre:
Tjørring Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
Marts 2018