Trandum Kirkegård

Trandum Kirkegård

Vi har udarbejdet en udviklingsplan for Trandum Kirkegård.

Kirkegården ligger på en bakke med udsigt øver Karup ådal og med omkringliggende marker, på en tidligere hedeslette. Udviklingsplanen er inspireret af disse omgivelser. Samtidig nedlægges en del af kirkegården som aktiv begravelsesplads og indrettes mere naturpræget og ekstensivt. Området ses som et lille skulpturelt uderum med en lund og staudebeplantning, der skaber opholdsplads med udsigt til landskabet udenfor.

Udover en traditionel del af kirkegården, er skabt følgende tiltag: lille uderum til ophold og fordybelse, ny lund, mere frodighed og variation, flere muligheder for gravstedstilpasning, bedre samling af gamle gravsten (lapidarium), bevaring af kulturarv og en rationel og overskuelig drift.

 

Fakta

Info:
Udviklingsplan

Sted:
Trandum

Bygherre:
Trandum Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
Maj 2019