Vedslet Kirke – Indgang

Vedslet Kirke – Indgang

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet et skitseforslag til et niveaufrit indgangsparti til Vedslet Kirke.

 

 

Fakta

Info:
Skitseprojekt til niveaufrit indgangsparti

Sted:
Vedslet

Bygherre:
Vedslet Menighedsråd

Tidsramme:
2015