Veggerby Kirkegård

Veggerby Kirkegård

Hos Wad LANDSKABSARKITEKTER har vi udarbejdet en udviklingsplan samt udført delprojekter på Veggerby Kirkegård.

Hovedideen har været at samle de aktive gravsteder tæt omkring kirken og indrette det ledige areal mere naturpræget.

Det indre, hækomkransede rum omkring kirken indrettes med traditionelle, hækomkransende grave – både kiste- og urnegrave. Derudover suppleres gravsteds-udbuddet i med et par rækker med grave i fællesbeplantning bestående af lyng og græsser. Der plantes en høj, rumdannende hæk af taks omkring denne afdeling.

Det ydre rum omkranses af lindetræer med fællesbeplantning i bunden af lyng og staudegræsser. Her tilbydes en mere uformel begravelsesform i naturlignende omgivelser. I lyng- og græsarealerne mod nord og vest, kan bevaringsværdige gravsten opstilles.

Fakta

Info:
Udviklingsplan og delprojekter

Sted:
Veggerby

Bygherre:
Veggerby Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
2015