Vester Hassing Kirkegård

Vester Hassing Kirkegård

Vores vision for denne kirkegård har været at kombinere det traditionelle med både naturen og et nyt kunstnerisk udtryk.

Tættest på kirken bevares de traditionelle hækomkransede gravsteder. Den midterste del fungerer som en park, mens afdelingerne længst mod øst er omdannet til skov-/naturkirkegård. Herved opnås et havekunstnerisk greb, der leder brugeren og beskueren igennem et forløb af rum, der tilbyder forskellige stemninger og steder at blive stedt til hvile.

På én gang peger den frodigere indretning tilbage i historien og frem mod nye måder at tænke kirkegård på.

Fakta

Udviklingsplan
Sted:
Vester Hassing

Bygherre:
Vester Hassing Menighedsråd

Tidsramme:
2013-2014

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80