Violen i Nørresundby

Violen i Nørresundby

Violen i Nørresundby er en ungdomshøjskole med tilhørende boliger for udviklingshæmmede.

For Violen har vi hos WAD Landskabsarkitekter etableret udearealer med ophold og sansehave. Ved disponeringen af udearealerne er det tilstræbt at styrke og fremhæve det markante bygningsudtryk således, at helheden fremstår robust og gedigen. Bebyggelsen passer sig ind i et grønt anlæg, der danner venlige og imødekommende rum til bebyggelsens beboere.

De væsentligste udearealer er det åbne fælles anlæg, hvor det gennemgående element er græsfladen med træ- og buskplantninger gennemskåret af stier, der alle fører til bebyggelsens forskelligartede sanse- og aktivitetsområder.

Atriumgårdhaverne i Violen fungerer som boenhedens grønne oase. Fra tidlig morgen til sen aften bringer atriumgårdens glasfacader dagslyset ind i opholdsarealerne. Beplantninger og grønne områder er anlagt som robuste arealer med en varierende flora, der afspejler årstidernes skiftende karakter i respekt for de opstillede brugerønsker.

Fakta

Udearealer med ophold og sansehave
Sted:
Nørresundby

Bygherre:
Aalborg Kommune/Nørresundby Boligselskab

Tidsramme:
2012

Kontakt

MARTINA RAHKONEN

Landskabsarkitekt
MAA MDL

Indehaver, Direktør

martina@wadlandskab.dk

M. 61 46 27 80