Vråby Kirkegård

Vråby Kirkegård

Wad LANDSKABSARKITEKTER har udarbejdet en udviklingsplan for Vråby Kirkegård.

Visionen er at samle det aktive gravsteds areal tæt ved kirken, hvor hækgravsteder til kiste bibeholdes, og suppleres med mindre urnegravsteder med hæk. Samtidig udnyttes kirkegårdens fulde areal ved at skabe nye områder med eng, hvor der også er mulighed for begravelse i. Der etableres også en ny mindelund, og en lille plads til ude-gudstjeneste mv.

De nye områder med eng fremelsker biodiversitet og tager naturen ind på kirkegården.

Udenfor kirkegårdsmuren etableres en ny ankomststi med adgang til kirke og kirkegård gennem de gamle Mogens Lassen kapelbygninger.

Fakta

Info:
Udviklingsplan

Sted:
Vråby

Bygherre:
Vråby Sogns Menighedsråd

Tidsramme:
Januar 2019